transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Motivation och finansiella incitament - En litteraturöversikt över de komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg

Författare och institution:
Monica Andersson Bäck (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
55
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Forum för Health Policy
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Rapporten syftar till att ge en sammanfattande översikt över aktuella studier och teorier på området och hur dessa omsätts i praktiken i hälso- och sjukvården samt omsorgen, både i Sverige och internationellt. Sammantaget utmanas vårdens och omsorgens ledning och styrning enligt de vårdprofessionellas egna logiker och värderingar av nya och utifrån kommande drivkrafter och tekniker för ledning och styrning. Komplexiteten i verksamheterna förutsätter att man möter utvecklingen genom kunskapsområde för drivkrafter och incitament, vilket säkerställs genom en flervetenskaplig ansats.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
motivation, payforperformance, styrning, ledning, sjukvård, omsorg, professionella
Ytterligare information:
Se vidare De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg - en fallstudie av finansiella incitament och dess konsekvenser ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett projekt finanseriat av AFA Försäkringar, Stockholm
Postens nummer:
238692
Posten skapad:
2016-06-30 11:58
Posten ändrad:
2016-07-01 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007