transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender Meets World History: Family and Political Regency

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Entremons. UPF Journal of World History, juny 2016 ( 8 ) s. 3-25
ISSN:
2014-5217
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Gender, culture, world history, family, political regency, dynastic thinking
Postens nummer:
238666
Posten skapad:
2016-06-29 18:42
Posten ändrad:
2016-09-30 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007