transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The dog in Bely's prose

Författare och institution:
Magnus Ljunggren (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Slavic and East European Journal, 60 ( 1 ) s. 130-133
ISSN:
0037-6752
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
238635
Posten skapad:
2016-06-29 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007