transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professionals’ Perceptions about the Need for Pain Management Interventions for Children with Cerebral Palsy in South African School Settings

Författare och institution:
Stefan Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ensa Johnson (-); Margareta Adolfsson (-)
Publicerad i:
Pain Management Nursing, Epub ahead of print
ISSN:
1524-9042
E-ISSN:
1532-8635
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
238632
Posten skapad:
2016-06-29 13:35
Posten ändrad:
2016-06-29 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007