transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Snow Patch Research Cooperation (SPARC): Climate change and vulnerable high mountain heritage artefacts

Författare och institution:
Jane Hamill (-); Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); Martin Callanan (-); Geir Vatne (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 12th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference Istanbul 2013. T. Grant and C. Cook (eds.), s. 429-432
ISBN:
978-1-365-06519-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
ICOM-CC
Förlagsort:
Canada
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Ytterligare information:
http://www.lulu.com/shop/tara-grant/proceedings-of-the-12th-icom-cc-group-on-wet-organic-archaeological-materials-conference-istanbul-2013/paperback/product-22688116.html
Postens nummer:
238616
Posten skapad:
2016-06-29 11:27
Posten ändrad:
2016-07-06 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007