transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primära nyhetspubliker i sociala medier

Författare och institution:
Ulrika Hedman (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Ekvilibrium. Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Solevid (red), s. 361-375
ISBN:
978-91-89673-35-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I takt med att vi blir mer aktiva i olika sociala medier använder såväl nyhetsredak- tioner som journalister sociala medier för att hitta och skapa kontakt med publiken, och för att få publikens hjälp att dela innehållet till en ännu större publik. Det här kapitlet fokuserar på den primära nyhetspubliken i sociala medier, alltså de som följer nyhetsredaktioner och journalister i olika sociala medier. Vad kännetecknar den primära nyhetspubliken? Resultaten visar att tre av tio av de som använder sociala medier också följer en nyhetsredaktion medan var sjätte följer en journalist, men också att publiken inte tycker att möjligheten att följa, kommentera och ställa frågor till journalister i sociala medier är särskilt viktig. Det är framför allt unga, politiskt intresserade och storstadsbor som följer nyhetsredaktioner och/eller journalister. Ur ett redaktionellt perspektiv går det därför att beskriva den primära nyhetspubliken som såväl ”oengagerad” som ”med utvecklingspotential”.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
publik, sociala medier, primär publik, nyhetsmedier
Postens nummer:
238609
Posten skapad:
2016-06-29 10:55
Posten ändrad:
2016-06-29 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007