transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On boundary layers

Författare och institution:
Hiroaki Aikawa (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arkiv för matematik, 34 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
23858
Posten skapad:
2006-12-05 15:14
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007