transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gene Therapy Induces Antigen-Specific Tolerance in Experimental Collagen-Induced Arthritis

Författare och institution:
Sara Tengvall (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Tove Eneljung (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Pernilla Jirholt (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Olof Turesson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Kajsa Wing (-); R. Holmdahl (-); J. Kihlberg (-); Anna Stern (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Inga-Lill Mårtensson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Louise Henningsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); K. Gustafsson (-); Inger Gjertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Plos One, 11 ( 5 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Here, we investigate induction of immunological tolerance by lentiviral based gene therapy in a mouse model of rheumatoid arthritis, collagen II-induced arthritis (CIA). Targeting the expression of the collagen type II (CII) to antigen presenting cells (APCs) induced antigen-specific tolerance, where only 5% of the mice developed arthritis as compared with 95% of the control mice. In the CII-tolerized mice, the proportion of Tregs as well as mRNA expression of SOCS1 (suppressors of cytokine signaling 1) increased at day 3 after CII immunization. Transfer of B cells or non-B cell APC, as well as T cells, from tolerized to naive mice all mediated a certain degree of tolerance. Thus, sustainable tolerance is established very early during the course of arthritis and is mediated by both B and non-B cells as APCs. This novel approach for inducing tolerance to disease specific antigens can be used for studying tolerance mechanisms, not only in CIA but also in other autoimmune diseases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
REGULATORY T-CELLS, II COLLAGEN, B-CELLS, AUTOIMMUNE ARTHRITIS, IMMUNE-RESPONSES, DENDRITIC CELLS, TRANSGENIC MICE, SELF-TOLERANCE, INDUCTION, SUPPRESSION
Postens nummer:
238562
Posten skapad:
2016-06-28 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007