transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handledare, vägledare eller kontrollant?

Författare och institution:
Vanja Carlsson (Förvaltningshögskolan); Petra Svensson (Förvaltningshögskolan); Vicki Johansson (Förvaltningshögskolan); Stig Montin (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Utbildning & Lärande, Education & Learning, 10 ( 1 ) s. 20-39
ISSN:
2001-4554
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
238491
Posten skapad:
2016-06-28 13:29
Posten ändrad:
2016-06-29 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007