transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dietary Omega-3 Fatty Acids Increase Survival and Decrease Bacterial Load in Mice Subjected to Staphylococcus aureus-Induced Sepsis

Författare och institution:
Sara L Svahn (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Marcus A Ulleryd (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Louise Grahnemo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi & Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Marcus Ståhlman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); John-Olov Jansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Maria E Johansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Infection and Immunity, 84 ( 4 ) s. 1205-1213
ISSN:
0019-9567
E-ISSN:
1098-5522
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sepsis caused by Staphylococcus aureus is increasing in incidence. With the alarming use of antibiotics, S. aureus is prone to become methicillin resistant. Antibiotics are the only widely used pharmacological treatment for sepsis. Interestingly, mice fed high-fat diet (HFD) rich in polyunsaturated fatty acids have better survival of S. aureus-induced sepsis than mice fed HFD rich in saturated fatty acids (HFD-S). To investigate what component of polyunsaturated fatty acids, i.e., omega-3 or omega-6 fatty acids, exerts beneficial effects on the survival of S. aureus-induced sepsis, mice were fed HFD rich in omega-3 or omega-6 fatty acids for 8 weeks prior to inoculation with S. aureus. Further, mice fed HFD-S were treated with omega-3 fatty acid metabolites known as resolvins. Mice fed HFD rich in omega-3 fatty acids had increased survival and decreased bacterial loads compared to those for mice fed HFD-S after S. aureus-induced sepsis. Furthermore, the bacterial load was decreased in resolvin-treated mice fed HFD-S after S. aureus-induced sepsis compared with that in mice treated with vehicle. Dietary omega-3 fatty acids increase the survival of S. aureus-induced sepsis by reversing the deleterious effect of HFD-S on mouse survival.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
238473
Posten skapad:
2016-06-28 11:38
Posten ändrad:
2016-07-06 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007