transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polymorphisms of BDNF and CACNA1C are not associated with cognitive functioning in bipolar disorder or healthy controls.

Författare och institution:
Sindre Rolstad (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Carl Sellgren Majkowitz (-); Erik Joas (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Carl Johan Ekman (-); Erik Pålsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Cognitive neuropsychiatry, 21 ( 3 ) s. 271-8
ISSN:
1464-0619
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The cause of cognitive dysfunction in bipolar disorder (BD) is not well understood. BDNF and CACNA1C are two susceptibility genes for the disorder that have also been reported to be associated with cognitive deficits in the disorder, but the studies have been small and with conflicting results. We therefore attempted to replicate an association between cognitive dysfunction with the most commonly studied single nucleotide polymorphisms rs6265 and rs1006737.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
238461
Posten skapad:
2016-06-28 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007