transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of Hesel-coil deep transcranial magnetic stimulation for depression - a systematic review.

Författare och institution:
Axel Nordenskjöld (-); Björn Mårtensson (-); Agneta Pettersson (-); Emelie Heintz (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Nordic journal of psychiatry, Epub ahead of print
ISSN:
1502-4725
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
One third of the depressed patients are not improved by antidepressant drugs and psychological treatments, and there is a need for additional treatments. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is being developed towards an alternative in treatment-resistant depression. Deep transcranial stimulation (dTMS) with the Hesel-coil (H-coil) is a further development of rTMS aiming to enhance the effect by getting the magnetic pulses to penetrate deeper into the brain.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
238456
Posten skapad:
2016-06-28 10:47
Posten ändrad:
2016-06-28 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007