transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proteomic Analysis of Early Mid-Trimester Amniotic Fluid Does Not Predict Spontaneous Preterm Delivery

Författare och institution:
Maria Hallingström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); J. Lenco (-); M. Vajrychova (-); M. Link (-); V. Tambor (-); V. Liman (-); Maria Bullarbo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Panos Tsiartas (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); T. Cobo (-); M. Kacerovsky (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
PLoS ONE, 11 ( 5 ) s. article no. e0155164
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Objective The aim of this study was to identify early proteomic biomarkers of spontaneous preterm delivery (PTD) in mid-trimester amniotic fluid from asymptomatic women. This is a case-cohort study. Amniotic fluid from mid-trimester genetic amniocentesis (14-19 weeks of gestation) was collected from 2008 to 2011. The analysis was conducted in 24 healthy women with subsequent spontaneous PTD (cases) and 40 randomly selected healthy women delivering at term (controls). An exploratory phase with proteomics analysis of pooled samples was followed by a verification phase with ELISA of individual case and control samples. The median (interquartile range (IQR: 25th; 75th percentiles) gestational age at delivery was 35+5 (33+6-36+6) weeks in women with spontaneous PTD and 40+0 (39+1-40+5) weeks in women who delivered at term. In the exploratory phase, the most pronounced differences were found in C-reactive protein (CRP) levels, that were approximately two-fold higher in the pooled case samples than in the pooled control samples. However, we could not verify these differences with ELISA. The median (25th; 75th IQR) CRP level was 95.2 ng/mL (64.3; 163.5) in women with spontaneous PTD and 86.0 ng/mL (51.2; 145.8) in women delivering at term (p = 0.37; t-test). Proteomic analysis with mass spectrometry of mid-trimester amniotic fluid suggests CRP as a potential marker of spontaneous preterm delivery, but this prognostic potential was not verified with ELISA.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
Postens nummer:
238448
Posten skapad:
2016-06-28 10:35
Posten ändrad:
2016-07-08 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007