transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood metabolomics analysis identifies abnormalities in the citric acid cycle, urea cycle, and amino acid metabolism in bipolar disorder.

Författare och institution:
Noriko Yoshimi (-); Takashi Futamura (-); Keiji Kakumoto (-); Alireza M Salehi (-); Carl M Sellgren (-); Jessica Holmén Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Joel Jakobsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Pålsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kenji Hashimoto (-)
Publicerad i:
BBA clinical, 5 s. 151-8
ISSN:
2214-6474
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bipolar disorder (BD) is a severe and debilitating psychiatric disorder. However, the precise biological basis remains unknown, hampering the search for novel biomarkers. We performed a metabolomics analysis to discover novel peripheral biomarkers for BD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
238428
Posten skapad:
2016-06-28 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007