transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exome Sequencing of Familial Bipolar Disorder.

Författare och institution:
Fernando S Goes (-); Mehdi Pirooznia (-); Jennifer S Parla (-); Melissa Kramer (-); Elena Ghiban (-); Senem Mavruk (-); Yun-Ching Chen (-); Eric T Monson (-); Virginia L Willour (-); Rachel Karchin (-); Matthew Flickinger (-); Adam E Locke (-); Shawn E Levy (-); Laura J Scott (-); Michael Boehnke (-); Eli Stahl (-); Jennifer L Moran (-); Christina M Hultman (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Shaun M Purcell (-); Pamela Sklar (-); Peter P Zandi (-); W Richard McCombie (-); James B Potash (-)
Publicerad i:
JAMA psychiatry, 73 ( 6 ) s. 590-7
ISSN:
2168-6238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Complex disorders, such as bipolar disorder (BD), likely result from the influence of both common and rare susceptibility alleles. While common variation has been widely studied, rare variant discovery has only recently become feasible with next-generation sequencing.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
238427
Posten skapad:
2016-06-28 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007