transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The translations of Old Norse Poetry and the Lyric Novelties of Romanticism

Författare och institution:
Mats Malm (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Studies in the Transmission and Reception of Old Norse Literature. The Hyperborean Muse in European Culture, s. 151-163
ISBN:
978-2-503-55553-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Brepols
Förlagsort:
Turnhout
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Methods of translation, Poetry, Scholarly editions, Transformation
Postens nummer:
238395
Posten skapad:
2016-06-27 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007