transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two Cultures of Visual(ized) Cognition

Författare och institution:
Mats Malm (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100–1350, s. 309-334
ISBN:
978-2-503-55307-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Brepols
Förlagsort:
Turnhout
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
visualisering, kenning, uppenbarelser, evidentia
Postens nummer:
238392
Posten skapad:
2016-06-27 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007