transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Randomized Trial Evaluating the Impact of Ribavirin Mono-Therapy and Double Dosing on Viral Kinetics, Ribavirin Pharmacokinetics and Anemia in Hepatitis C Virus Genotype 1 Infection

Författare och institution:
Jesper Waldenström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Johan Westin (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Kristina Nyström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); P. Christensen (-); O. Dalgard (-); M. Farkkila (-); K. Lindahl (-); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Gunnar Norkrans (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); H. Krarup (-); H. Norrgren (-); M. R. Buhl (-); S. Stenmark (-); Martin Lagging (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
PLoS ONE, 11 ( 5 ) s. e0155142
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
In this pilot study (RibaC), 58 hepatitis C virus (HCV) genotype 1 infected treatment-naive patients were randomized to (i) 2 weeks ribavirin double dosing concomitant with pegylated interferon-alpha (pegIFN-alpha), (ii) 4 weeks ribavirin mono-therapy prior to adding pegIFN-alpha, or (iii) standard-of-care (SOC) ribavirin dosing concurrent with pegIFN-alpha. Four weeks of ribavirin mono-therapy resulted in a mean 0.46 log(10) IU/mL HCV RNA reduction differentially regulated across IL28B genotypes (0.89 vs. 0.21 log(10) IU/mL for CC and CT/TT respectively; P = 0.006), increased likelihood of undetectable HCV RNA week 4 after initiating pegIFN-alpha and thus shortened treatment duration (P < 0.05), and decreased median IP-10 concentration from 550 to 345 pg/mL (P < 0.001). Both experimental strategies impacted on ribavirin concentrations, and high levels were achieved after one week of double dosing. However, by day 14, double dosing entailed a greater hemoglobin decline as compared to SOC (2.2 vs. 1.4 g/dL; P = 0.03). Conclusion: Ribavirin down-regulates IP-10, and may have an antiviral effect differently regulated across IL28B genotypes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
238382
Posten skapad:
2016-06-27 14:45
Posten ändrad:
2016-07-06 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007