transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children’s Rights to Participation in Two Cultures: Guatemala-Maya and Scandinavian Parent Views of Young Children

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Dion Sommer (-); Monica Berger González (-)
Publicerad i:
A. Farrell & I. Pramling Samuelsson (Eds.), Diversity in the Early Years. Intercultural learning and teaching, s. 156-176
ISBN:
9780195593945
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Melbourne
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
intercultural learning, early childhood, preschool, parents
Postens nummer:
238358
Posten skapad:
2016-06-27 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007