transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On streamline diffusion schemes for the one and one-half dimensional relativistic Vlasov-Maxwell system

Författare och institution:
Christoffer Standar (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Calcolo, 53 ( 2 ) s. 147-169
ISSN:
0008-0624
E-ISSN:
1126-5434
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study streamline diffusion schemes applied for numerical solution of the one and one-half dimensional relativistic Vlasov-Maxwell system arising in modeling plasma of particles governed by electro-magnetic fields. We derive stability estimates and prove optimal convergence rates, due to the maximal available regularity of the exact solution.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Streamline diffusion, Discontinuous Galerkin, Vlasov-Maxwell system
Postens nummer:
238357
Posten skapad:
2016-06-27 13:48
Posten ändrad:
2016-07-11 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007