transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intercultural Early Childhood Teacher Education: Diversity and Inclusion in Global and Local Contexts

Författare och institution:
Ann Farrell (-); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
A. Farrell & I. Pramling Samuelsson (Eds.), Diversity in the Early Years. Intercultural learning and teaching, s. 198-211
ISBN:
9780195593945
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Melbourne
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
intercultural learning, early childhood, preschool
Postens nummer:
238356
Posten skapad:
2016-06-27 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007