transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diversity in the Early Years. Intercultural learning and teaching

Redaktör(er):
Ann Farrell (-); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
9780195593945
Antal sidor:
233
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Melbourne
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
intercultural learning, early childhood, preschool
Postens nummer:
238346
Posten skapad:
2016-06-27 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007