transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När handelsplatser växer fram - Vägen och tiden

Författare och institution:
Martin Öberg (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-7246-342-4
Antal sidor:
248
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Datum för examination:
2016-05-24
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
238344
Posten skapad:
2016-06-27 13:14
Posten ändrad:
2016-10-21 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007