transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Claims by Anglo American feminists and Chicanas/os for alternative space: The LA art scene in the political 1970s

Författare och institution:
Eva Zetterman (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
American Studies in Scandinavia, 48 ( 1 ) s. 61-83
ISSN:
0044-8060
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Los Angeles, visual art, the art scene, art spaces, Chicanas/os, Anglo American Feminists
Postens nummer:
238336
Posten skapad:
2016-06-27 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007