transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global narratives of fatherhood. Fathering and masculinity on the Internet

Författare och institution:
Jesper Andreasson (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Review of Sociology, Published online: 17 Jun 2016
ISSN:
0390-6701
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Fatherhood, Internet
Postens nummer:
238333
Posten skapad:
2016-06-27 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007