transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vilka hörs på Twitter?

Författare och institution:
Marie Grusell (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Lennart Hast (-)
Publicerad i:
RetorikMagasinet , 2016 ( 57 ) s. 19-22
ISSN:
1403-9052
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
På kort tid har sociala medier blivit en etablerad arena för samtal. Nästan halva Sveriges befolkning använder sociala medier en vanlig dag. På många sätt har sociala medier sänkt inträdeströskeln till det offentliga rummet. Den populära föreställningen om sociala medier, att vem som helst kan få genomslag för sina idéer känns därför tilltalande. I traditionella medier har eliten en speciell position; dels i form av att vara avsändare, dels också som källor. Och det är inte ovanligt med aktörer som representerar någon form av politisk-, ekonomisk-, kulturell- eller idrottslig elit. Men hur är det på mikrobloggen Twitter; vilka hörs där?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Twitter politisk kommunikation
Postens nummer:
238323
Posten skapad:
2016-06-27 11:18
Posten ändrad:
2016-06-27 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007