transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Entrepreneurial patent management in pharmaceutical startups

Författare och institution:
Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik, Chalmers); Tai Phan (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap); Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap)
Publicerad i:
Drug Discovery Today, 21 ( 7 ) s. 1042-1045
ISSN:
1359-6446
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Startups fill an increasingly important role as innovators in the pharmaceutical industry, and patenting is typically central to their success. This article aims to explore patent management in pharmaceutical startups. The results show that startups need to deal with several challenges related to patenting and an ‘entrepreneurial’ approach to patent management is called for. Resource constraints, venture capital provision, exits and other conditions and events must be readily considered in the patent management process to build a successful pharmaceutical venture, something that could benefit the pharmaceutical industry as a whole.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Immaterialrätt
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
238300
Posten skapad:
2016-06-27 10:27
Posten ändrad:
2016-08-12 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007