transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ticagrelor for Prevention of Ischemic Events After Myocardial Infarction in Patients With Peripheral Artery Disease.

Författare och institution:
Marc P Bonaca (-); Deepak L Bhatt (-); Robert F Storey (-); Ph Gabriel Steg (-); Marc Cohen (-); Julia Kuder (-); Erica Goodrich (-); José C Nicolau (-); Alexander Parkhomenko (-); José López-Sendón (-); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Anthony Dalby (-); Jindřich Špinar (-); Philip Aylward (-); Ramón Corbalán (-); Maria Teresa B Abola (-); Eva C Jensen (-); Peter Held (-); Eugene Braunwald (-); Marc S Sabatine (-)
Publicerad i:
Journal of the American College of Cardiology, 67 ( 23 ) s. 2719-28
ISSN:
1558-3597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Peripheral artery disease (PAD) is associated with heightened ischemic and bleeding risk in patients with prior myocardial infarction (MI).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
acute limb ischemia; major adverse cardiovascular events; major adverse limb events; peripheral arterial disease; ticagrelor
Postens nummer:
238289
Posten skapad:
2016-06-27 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007