transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early and long-term mortality in 536 patients after theCox-maze III procedure: a national registry-based study.

Författare och institution:
Anders Albåge (-); Lena Jidéus (-); Elisabeth Ståhle (-); Birgitta Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Eva Berglin (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
The Annals of thoracic surgery, 95 ( 5 ) s. 1626-32
ISSN:
1552-6259
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The cut-and-sew Cox-maze III procedure is the gold standard for surgical treatment of atrial fibrillation. The aim was to study early and long-term mortality based on registry analyses in Swedish Cox-maze III patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Thoraxkirurgi
Nyckelord:
Adult, Aged, Atrial Fibrillation, mortality, surgery, Cardiac Surgical Procedures, methods, mortality, Cause of Death, Female, Humans, Male, Middle Aged, Proportional Hazards Models, Registries
Postens nummer:
238281
Posten skapad:
2016-06-27 08:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007