transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conclusion

Författare och institution:
Joakim Berndtsson (Institutionen för globala studier); Christopher Kinsey (-)
Publicerad i:
The Routledge Research Companion to Security Outsourcing (eds. Joakim Berndtsson and Christopher Kinsey), s. 312-316
ISBN:
9781472426833
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon and New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Postens nummer:
238270
Posten skapad:
2016-06-26 11:11
Posten ändrad:
2016-06-27 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007