transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Undervisning i forskningsetik kräver praktisk relevans och moralfilosofisk teori

Författare och institution:
Daniela Cutas (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
umu.se, ( 2016-03-08 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
forskningsetik
Postens nummer:
238266
Posten skapad:
2016-06-26 08:02
Posten ändrad:
2016-06-30 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007