transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att göra bok på Socionomprogram

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Högre Utbildning, 6 ( 1 ) s. 85-90
ISSN:
2000-7558
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Konsten att göra bok på ett utbildningsprogram handlar om att låta studenter publicera sig som ett led i sin utbildning till socialarbetare. Under 2.5 år har vi som lärare följt studenter på Socionomprogrammet som författat texter som diskuterats på ett examinerande seminarium. Därefter har texterna redigerats till en studentantologi. Under publiceringsprocessen har flera aktörer deltagit bland annat bokförläggare, funktionshinderorganisation och lärare. I denna artikel beskrivs erfarenheterna utifrån studenternas, funktionshinderorganisationens, förläggarens och redaktörernas perspektiv. Vi avslutar artikeln med goda råd och rekommendationer till dem som vill utveckla detta arbets- och förhållningssätt till textens mening och makt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Högre utbildning, Socionomprogrammet, socialt arbete, studentantologi, skrivande, publicering, bokförlag, funktionsnedsättningar, funktionshinder, långtidssjukdom, kronisk sjukdom, funktionshinderorganisation, bokförlag, bokutgivning, pedagogik, reflektion, Sverige
Postens nummer:
238242
Posten skapad:
2016-06-23 19:37
Posten ändrad:
2016-06-27 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007