transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insulin-like growth factor 1 has multisystem effects on foetal and preterm infant development.

Författare och institution:
Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); David Ley (-); Ingrid Hansen-Pupp (-); Boubou Hallberg (-); Chatarina Löfqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Linda van Marter (-); Mirjam van Weissenbruch (-); Luca A Ramenghi (-); Kathryn Beardsall (-); David Dunger (-); Anna-Lena Hård (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Lois E H Smith (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 105 ( 6 ) s. 576-86
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Poor postnatal growth after preterm birth does not match the normal rapid growth in utero and is associated with preterm morbidities. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) axis is the major hormonal mediator of growth in utero, and levels of IGF-1 are often very low after preterm birth. We reviewed the role of IGF-1 in foetal development and the corresponding preterm perinatal period to highlight the potential clinical importance of IGF-1 deficiency in preterm morbidities.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Development; Foetus; Insulin-like growth factor 1; Metabolism; Preterm infant
Projekt:
New approach to treatment of the blinding disease Retinopathy of Prematurity (ROP) (PREVENTROP) (EC/FP7/305485) Mer information
Postens nummer:
238226
Posten skapad:
2016-06-23 15:10
Posten ändrad:
2016-06-23 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007