transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conjugated heat transfer simulation of a heated cylinder and an electronic device with the hybrid immersed boundary method

Författare och institution:
Frida Svelander (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Andreas Mark (-); Tomas Johnson (-); Fredrik Edelvik (-)
Publicerad i:
ECMI 2016 Book of Abstracts, Edited by: Peregrina Quintela, Patricia Barral, Dolores Gómez, Francisco-José Pena, Jerónimo Rodriguez, Pilar Salgado, Miguel E. Vasquez-Méndez. Presented at 19th European Conference on Mathematics for Industry, Santiago de Compostela (Spain), June, 13-17, 2016, s. 485
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Beräkningsfysik
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
238221
Posten skapad:
2016-06-23 14:38
Posten ändrad:
2016-07-06 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007