transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden

Författare och institution:
Richard Frimston (-); Torbjörn Odlöw (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Frimston, R., Ruck Keene, A., van Overdijk, C. & Ward, A. International Protection of Adults, s. 620-627
ISBN:
978-0-19-872725-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
Postens nummer:
238219
Posten skapad:
2016-06-23 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007