transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Life Satisfaction in Different Stages of The Retirement Transition: Cross-Sectional Findings From The HEARTS Study

Författare och institution:
Isabelle Hansson (Psykologiska institutionen); Sandra Buratti (Psykologiska institutionen); Anne Ingeborg Berg (Psykologiska institutionen); Boo Johansson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
23NKG, Tampere, Finland, June 20,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
238183
Posten skapad:
2016-06-23 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007