transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology-Nutritional Epidemiology (STROBE-nut): An Extension of the STROBE Statement.

Författare och institution:
Carl Lachat (-); Dana Hawwash (-); Marga C Ocké (-); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Elisabet Forsum (-); Agneta Hörnell (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Emily Sonestedt (-); Elisabet Wirfält (-); Agneta Åkesson (-); Patrick Kolsteren (-); Graham Byrnes (-); Willem De Keyzer (-); John Van Camp (-); Janet E Cade (-); Nadia Slimani (-); Myriam Cevallos (-); Matthias Egger (-); Inge Huybrechts (-)
Publicerad i:
PLoS medicine, 13 ( 6 ) s. e1002036
ISSN:
1549-1676
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Concerns have been raised about the quality of reporting in nutritional epidemiology. Research reporting guidelines such as the Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement can improve quality of reporting in observational studies. Herein, we propose recommendations for reporting nutritional epidemiology and dietary assessment research by extending the STROBE statement into Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology-Nutritional Epidemiology (STROBE-nut).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
238158
Posten skapad:
2016-06-23 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007