transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards interactive visualization of public discourse in time and space

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Tomasz Kosiński (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Linköping Electronic Conference Proceedings, 126 s. 1-7
ISBN:
978-91-7685-733-5
ISSN:
1650-3686
E-ISSN:
1650-3740
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We report on a proof-of-concept study where we (1) apply NLP tools for extracting political-discourse topics from a large Swedish Twitter dataset; and (2) design an interactive spatiotemporal visualization application allowing humanities and social-science scholars to explore how the tweet topics vary over space and time.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
language technology, culturomics, social media, twitter, opinion mining
Postens nummer:
238147
Posten skapad:
2016-06-22 23:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007