transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marketing and promotion of branded food items by adolescent Instagram users

Författare och institution:
Christopher Holmberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); John Chaplin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Presented at the 11th Nordic Nutrition Conference (NNC 2016) in Gothenburg, Sweden. Abstract published in Food & Nutrition Research, 60 ( 31961 ) s. p409
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
238146
Posten skapad:
2016-06-22 20:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007