transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Building a Sentiment Lexicon for Swedish

Författare och institution:
Bianka Nusko (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Nina Tahmasebi (Institutionen för svenska språket); Olof Mogren (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Linköping Electronic Conference Proceedings, 126 ( 006 ) s. 32--37
ISBN:
978-91-7685-733-5
ISSN:
1650-3686
E-ISSN:
1650-3740
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we will present our ongoing project to build and evaluate a sentiment lexicon for Swedish. Our main resource is SALDO, a lexical resource of modern Swedish developed at Språkbanken, University of Gothenburg. Using a semi-supervised approach, we expand a manually chosen set of six core words using parent-child relations based on the semantic network structure of SALDO. At its current stage the lexicon consists of 175 seeds, 633 children, and 1319 grandchildren.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
238135
Posten skapad:
2016-06-22 15:08
Posten ändrad:
2016-07-06 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007