transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lust att lära och möjligheter att lyckas – om lässtrategiarbete i praktiken

Författare och institution:
L Björkman (-); A Dahlberg (-); I Derbring (-); T Kerstinsdotter (-); Anna Lyngfelt (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Ewa Bergh Nestlog & Nils Larsson (red.) Svenska – ett inkluderande ämne. , s. 22-39
ISBN:
9789127445857
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Natur & Kultur Läromedel
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Ytterligare information:
I samarbete med Svensklärarföreningen ger Natur & Kultur ut föreningens årsskrift. Temat för 2015 är Svenska ett inkluderande ämne.
Postens nummer:
238128
Posten skapad:
2016-06-22 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007