transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den aktiv/istiska företagaren

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Ambivalenser och maktordningar : feministiska läsningar av nyliberalism / Siv Fahlgren, Diana Mulinari, Angelika Sjöstedt Landén (red.), s. 184-214
ISBN:
978-91-7061-191-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
238118
Posten skapad:
2016-06-22 11:46
Posten ändrad:
2016-07-04 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007