transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frictions and figurations: Gender equality norms meet activism

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Challenging the myth of gender equality in Sweden / edited by Lena Martinsson, Gabriele Griffin, Katarina Giritli Nygren, s. 187-209
ISBN:
978-1-4473-2596-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Policy press
Förlagsort:
Bristol
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Activism, intersectionality,Feminsim, figuration gender-equality, norm,
Postens nummer:
238114
Posten skapad:
2016-06-22 11:33
Posten ändrad:
2016-06-27 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007