transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Continuing bonds and enfranchised grief in online communities. Internet rules!

Författare och institution:
Katrin Döveling (-); Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Dick Kasperowski (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Internet Research 17.0: Internet Rules!, The Seventeenth International Conference of the Association of Internet Researchers,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
Internet Research 17.0: Internet Rules!, The Seventeenth International Conference of the Association of Internet Researchers, Berlin, Germany, 5-8 October, 2016.
Postens nummer:
238110
Posten skapad:
2016-06-22 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007