transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Challenging the myth of gender equality in Sweden

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper); Gabriele Griffin (-); Katarina Girili Nygren (-)
ISBN:
978-1-4473-2596-3
Antal sidor:
222
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Policy Press
Förlagsort:
Bristol
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Sweden is often considered one of the most gender-equal countries in the worls and held as a model tol follow, but reality is mor complex. This is the first book to explode the myt of Swedish gender equality, offering both a new perspective for an international audience, and suggesting how equality might be rethougt more generally.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
gender-equality, intersectionality, nationalism neoliberalism, feminism
Postens nummer:
238103
Posten skapad:
2016-06-22 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007