transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studying closed communities on-line: digital methods and ethical considerations beyond informed consent and pseudonymity

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Christine Howes (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Dick Kasperowski (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Christopher Kullenberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Zimmer, M. & Kinder-Kurlanda, K. (Eds.). Internet Research Ethics for the Social Age: New Cases and Challenges. Peter Lang: Digital Formations (Steve Jones, series editor).,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Peter Lang
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
238101
Posten skapad:
2016-06-22 11:10
Posten ändrad:
2016-06-27 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007