transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att studera slutna grupper på nätet: Digitala metoder och etiska överväganden

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Dick Kasperowski (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Christopher Kullenberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Att studera samhället med digitala metoder,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
238100
Posten skapad:
2016-06-22 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007