transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Objectives, Objects and Objectivity: On Practitioner-Academic Collaboration

Författare och institution:
Petra Adolfsson (Företagsekonomiska institutionen); Henrik Jutbring (Centrum för turism); Erik Lundberg (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Tourism and Leisure Research,
ISSN:
1705-0154
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
238098
Posten skapad:
2016-06-22 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007