transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ApoA-II HDL Catabolism and Its Relationships With the Kinetics of ApoA-I HDL and of VLDL1, in Abdominal Obesity.

Författare och institution:
Bruno Vergès (-); Martin Adiels (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Peter Hugh Barrett (-); Gerald F Watts (-); Dick Chan (-); Laurence Duvillard (-); Sanni Söderlund (-); Niina Matikainen (-); Juhani Kahri (-); Nina Lundbom (-); Jesper Lundbom (-); Antti Hakkarainen (-); Serge Aho (-); Isabelle Simoneau-Robin (-); Marja-Riitta Taskinen (-)
Publicerad i:
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101 ( 4 ) s. 1398-406
ISSN:
1945-7197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the associations between apoA-II fractional catabolic rate (FCR) and the kinetics of VLDL subspecies and apoA-I and show that, in abdominally obese individuals, apoA-II FCR is positively and independently associated with both apoA-I FCR and VLDL1-TG indirect FCR.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
Postens nummer:
238097
Posten skapad:
2016-06-22 10:33
Posten ändrad:
2016-06-22 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007