transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Emissions from a 16 MWth FBC boiler

Författare och institution:
Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling, Chalmers); Björn Jansson (Institutionen för energiomvandling, Chalmers); Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk kemi, Chalmers); Britt-Marie Nielsen (Institutionen för oorganisk kemi (GU))
Publicerad i:
The 7th International Conference on Fluidized Bed Combustion , 1 s. 514-524
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Energiteknik ->
Termisk energiteknik
Nyckelord:
Fluidized bed; Combustion; Boiler; Emissions; Ashes
Chalmers styrkeområden:
Energi
Chalmers forskningsinfrastruktur:
Chalmers Kraftcentral (CK)
Ytterligare information:
Published by DOE/METC/83-48 Available from NTIS US Dept Commerce 5285 Port Royal Road Springfield Va. 22191
Postens nummer:
238076
Posten skapad:
2016-06-22 06:25
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007